facebook youtube

Excel w dziale personalnym (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 615 zł

PROGRAM KURSU

Kurs Excel w dziale personalnym przeznaczony jest dla osób, które pracują w obszarze personalnym i używają Excel’a w swojej codziennej pracy, a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

UWAGA: w kursie jest ćwiczenie z zastosowaniem Power Query. Aby je wykonać niezbędne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

Excel w dziale personalnym ma wspomóc pracowników działów HR np. w:

 • codziennych obliczeniach i analizach związanych z czasem pracy, nadgodzinami
 • codziennych obróbkach danych dotyczących prowadzonych rekrutacji czy szkoleń
 • przygotowaniu planu i realizacji budżetów kosztowych np. płac
 • analizach zatrudnienia, rekrutacji, nagród
 • analizach struktury i dynamiki zatrudnienia
 • obliczeniach i analizach związanych z badaniami lekarskimi
 • obliczeniach i analizach związanych z urlopami i planami urlopowymi
 • obliczeniach dotyczących stażu pracy
 • kalkulacjach związanych z fluktuacją i rekrutacją
 • w przekształcaniu danych tak, aby można je było analizować tabelą przestawną

Kurs jest prowadzony przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz z doświadczeniem w analizach strategicznych i operacyjnych, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym językiem, zrozumiałym dla pracowników obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a lekcje są krótkie.

Co zawiera kurs:

 • Ponad 90 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz rozwiązuję konkretne zadania.
 • Ponad 30 plików Excel’a do filmów z wieloma zadaniami do ćwiczenia.
 • Do każdego zadania jest przygotowany oddzielny film po to, aby nie były one długie, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał.


Program kursu:

 1. Jak przyspieszyć pracę w dziale personalnym stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel:
 • matematyczne
 • logiczne
 • tekstowe
 • daty
 • wyszukiwania
 1. Analiza dużych baz danych z zastosowaniem tabeli przestawnej czyli zrób analizy w 5 minut:
 • zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • pola i elementy obliczeniowe
 • obliczenia niestandardowe w tabelach przestawnych
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • fragmentatora
 1. Jak uprościć sobie pracę:
 • Formatowanie warunkowe.
 • Sprawdzenie poprawności danych.
 • Jak przygotować dokument do wydruku?
 • Jak szybko zsumować dane z wielu arkuszy?
 1. Power Query – podstawowe zasady pracy:
 • Bardzo szybkie przygotowanie danych do analizy tabelą przestawną.

CZAS PRACY

 • Obliczanie stażu pracy w latach, miesiącach ponad pełne lata i dniach ponad pełne miesiące.

NADGODZINY

 • Jak wykonywać obliczenia zawiązane z nadgodzinami - obróbka bazy danych i wprowadzenie do tabel przestawnych.
 • Zasady wstawiania i działania tabel przestawnych.
 • Zestawienie nadgodzin w podziale na działy, pracowników i tygodnie - tabela przestawna.

CZAS PRACY

 • Obliczamy normy czasu pracy w każdym miesiącu.
 • Jak wykonywać obliczenia na datach i na co zwracać uwagę?
 • Jak policzyć sumy czasu pracy - jak pokazać ujemne wartości z minusem?
 • Jak z godziny zrobić liczbę, żeby wyliczyć wynagrodzenie?
 • Jak z godziny zrobić liczbę, ale hurtowo.

KOSZTY WYNAGRODZEN

 • Jak przygotować budżet płac - obróbka bazy danych.
 • Koszty płac - globalne zestawienie kosztów płac za rok z podziałem na działy.
 • Koszty płac - statystyka płac w podziale na grupy wiekowe i wynagrodzeniowe.
 • Koszty płac - porównanie płac kobiet i mężczyzn.

BUDZET PLAC

 • Budżet płac - jak przygotować dane do analizy?
 • Budżet płac - globalne zestawienie kosztów płac za rok z podziałem na działy.
 • Budżet płac - harmonogram planowanych zmian płac dla pracowników.

HARMONOGRAM NAGROD

 • Naliczenie nagród jubileuszowych wg regulaminu.
 • Harmonogram wypłaty nagród.

MIERNIKI ZATRUDNIENIA

 • Przygotowujemy dane, aby można było zrobić zestawienia i raporty o zatrudnionych pracownikach?
 • Obliczamy poziom zatrudnienia w każdym dziale w podziale na stanowiska. w osobach, etatach i %.
 • Obliczamy, zatrudnienie w osobach i etatach każdym dziale na każdej części etatu.
 • Obliczamy zatrudnienie w osobach w każdym dziale z każdym wykształceniem.
 • Obliczamy zatrudnienie z uwzględnieniem grup stażowych i wiekowych.

KOSZTY MIERNIKI SZKOLEN

 • Jak przygotować bazę danych o szkoleniach, w czym pomoże tabela i co może w niej przeszkadzać?
 • Obliczamy koszty szkoleń w każdym dziale, osoboszkolenia, godziny i wskaźnik %.
 • Obliczamy wydatki na szkolenia per pracownik - kto, za ile, kiedy i na jakim szkoleniu był.
 • Analizujemy dynamikę (zmiany) kosztów szkoleń w działach w poszczególnych latach.

MIERNIKI PROCESU SZKOLEN

 • Przygotowujemy bazę danych o szkoleniach zaplanowanych i zrealizowanych, żeby porobić analizy.
 • Analizujemy zaplanowane i zrealizowane szkolenia, obliczamy % realizacji szkoleń i koszty szkoleń.
 • Sprawdzamy, czy szkolenia odbyły się we właściwym czasie.
 • Porównujemy budżet szkoleń z realizacją, obliczamy wskaźnik przeszkolonych pracowników, wskaźnik kosztowy szkoleń i % realizacji budżetu.

MIERNIKI FLUKTUACJI

 • Co zawiera baza danych pozwalająca obliczać fluktuację i jak ją prowadzić?
 • Obliczamy mierniki fluktuacji w osobach oraz ruch kadry.
 • Obliczamy zatrudnienie na koniec miesiąca i wskaźniki fluktuacji %
 • Obliczamy szacunkowe koszty fluktuacji
 • Jak modyfikować pola i elementy obliczeniowe w tabeli przestawnej i jak zrobić listę wzorów liczenia wskaźników?

MIERNIKI ABSENCJI

 • Obliczamy, ile dni trwała nieobecność, jaki to rodzaj nieobecności i z jakiego jest miesiąca.
 • Obliczamy ilość dni nieobecności w każdym dziale z każdego powodu, % total, % działu dla każdego rodzaju.
 • Obliczamy, jak zmieniają się nieobecności w czasie oraz przygotowujemy raporty oddzielnie dla każdego działu.
 • Obliczamy, ile dni urlopu wykorzystał pracownik, ile razy i najdłuższy urlop pracownika.

MIERNIKI REKRUTACJI

 • Przygotowujemy bazę danych o rekrutowanych pracownikach, kategoriach (wakat, oczekuje, zatrudniony, zwolniony), czasie pracy w miesiącach
 • Liczymy osiem mierników rekrutacyjnych w podziale na typy pracowników
 • Porównujemy efektywność i kosztochłonność rekrutacji w zależności od kanału rekrutacji

PLAN URLOPOWY

 • Jak przygotować zautomatyzowany plik do ewidencjonowania urlopów zaplanowanych i wykorzystanych, który będzie liczył dni urlopu, kontrolował udzielanie urlopu w dni wolne? - Ewidencja urlopów
 • Jak przygotować ogólną ewidencję urlopów: urlop należny, wykorzystany, zaplanowany, do wykorzystania, zaplanowania. - Ewidencja ogólna
 • Jak przygotować harmonogram urlopów na wybrany miesiąc dla wybranego działu - prezentacja graficzna - Plan graf
 • Jak daty wyświetlać od razu z nazwą dnia tygodnia? - Ewidencja urlopów

BHP

 • Przygotowujemy plik do rejestracji badań okresowych i szkoleń BHP, który będzie obliczał terminy kolejnych i pilnował zbliżających się
 • Wstawiamy listy rozwijane do wyboru płci, działu, stanowiska, ale takie, które będą się aktualizowały i porządkujemy wpisywanie dat.
 • Kolorujemy daty po terminie i zbliżające się terminy ważności.

INNE

 • Jak przygotować ankietę dla pracowników
 • Jak z ankiet zaczytać dane do tabelki Excela?
 • Jak zaczytać dane z ankiet od pracowników na jedną bazę danych?
 • ZFŚS  - Wczasy pod gruszą
 • Webinarium - WYSZUKAJ. PIONOWO