facebook youtube

Power Query w dziale personalnym (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 400 zł

UWAGA: do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

PROGRAM KURSU

Kurs Power Query dla działu personalnego przeznaczony jest dla osób, które pracują na dużych bazach danych, łączą dane z wielu plików albo z różnych typów plików (np. xlsx, csv, txt), a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Power Query dla działu personalnego ma pokazać:

 • jak łączyć dane z wielu plików o takiej samej strukturze (takie same kolumny w każdym pliku)
 • jak łączyć tylko wybrane dane z wielu plików, gdzie każdy plik wygląda zupełnie inaczej, ale potrzebujemy wybranych danych w jednej bazie danych
 • jak łączyć dane z jednego pliku Excela, ale z wielu arkuszy
 • jak łączyć dane np. z pliku Excela, csv i txt w jedną bazę danych
 • jak bardzo szybko przekształcać dane i poprawiać błędy w bazach,
 • jak czyścić dane z niepotrzebnych informacji, 
 • jak usuwać np. puste wiersze i kolumny

Kurs jest prowadzony przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz z doświadczeniem w analizach strategicznych i operacyjnych, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym językiem, zrozumiałym dla każdego, a lekcje są krótkie.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

Co zawiera kurs:

 • 55 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz rozwiązuję konkretne zadania.
 • ponad 70 plików Excela do filmów z zadaniami do ćwiczenia.
 • Do każdego zadania jest przygotowany oddzielny film po to, aby nie były one długie, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał.


Program kursu:

Ogólne informacje o pracy z Power Query

 1. Jak uruchomić Power Query i jak pobrać do niego dane?
 2. Obszary edytora Power Query.
 3. Co można zrobić w zakładce Narzędzia główne?
 4. Co można zrobić w zakładce Przekształć?
 5. Co można zrobić w zakładce Dodaj kolumnę?
 6. Co można zrobić w zakładce Widok?
 7. Jak dzielić kolumny w Power Query?
 8. Jak grupować dane w Power Query?
 9. Jak dołączać dane w Power Query?
 10. Jak scalać dane w Power Query?
 11. Jak wstawiać dodatkowe kolumny z obliczeniami - Kolumna warunkowa?
 12. Jak wykonać obliczenia standardowe i niestandardowe na kolumnie?
 13. Jak dodać kolumny zawierające dodatkowe informacje o datach?
 14. Jak wypełniać puste miejsca w kolumnie?
 15. Co to jest kolumna przestawna i jak ją zastosować? Jak anulować przestawienie kolumn?
 16. Jak zapisać zapytanie Zamknij i załaduj / Zamknij i załaduj do ... ?
 17. Jak otworzyć okno Zapytań Power Query, gdy nam zniknęło?
 18. Jak dołożyć nowe zapytanie np. słownik, ale bezpośrednio w Power Query - Wprowadź dane?

Plany płac

 1. Jak zaczytać dane z wielu plików do jednej bazy danych?
 2. Kilka słów wyjaśnienia do kroków wykonanych w poprzednim filmie.
 3. Przekształcamy dane zaczytane z wielu arkuszy, żeby można z nich było zrobić analizy i zestawienia.
 4. Jak zaczytać dane z Power Query do Excela?

Listy płac a budżet wynagrodzeń

 1. Zaczytujemy listy płac za 4 miesiące na jedną bazę danych.
 2. Zaczytujemy dane budżetowe do list płac i ujednolicamy kolumny czyli nazywamy je tak samo =) .
 3. Łączymy listy płac i budżety w jedną bazę danych oraz dokładamy dodatkowa listę płac za kolejny miesiąc.
 4. Analiza: Budżet - Wykonanie - Odchylenie - %odchylenia dla działów i składników płac.
 5. Analiza: Budżet - Wykonanie - Odchylenie - %odchylenia dla działów w miesiącach.

Zatrudnienie

 1. Zaczytanie danych z agencji pracy tymczasowej z kilku miesięcy na jedną bazę danych.
 2. Zaczytanie danych z jednoosobowej działalności gospodarczej oraz umów o pracę z kilku miesięcy na jedną bazę danych.
 3. Przywrócenie danych, które niechcący zostały usunięte (z jakiego okresu są dane) - jak poprawić błędy.
 4. Połączenie wybranych danych o "zatrudnianych" osobach w jedną bazę danych gotową do analizoraz scalanie danych ze słownika.
 5. Scalanie danych czyli dodatkowa informacja pobrana z innej bazy danych, ładowanie danych do Excela i porządki w zapytaniu.

Szkolenia

 1. Zaczytanie planów szkoleniowych na jedną bazę danych i dokładanie spływających na bieżąco danych do bazy.
 2. Zestawienie kosztów szkoleń w poszczególnych działach i poszczególnych miesiącach.

Absencje

 1. Zaczytujemy dane o absencjach z zestawień miesięcznych na wspólną dużą bazę danych.
 2. Jak obliczyć, ile dni nieobecności, gdy pokazuje błędy?
 3. Analiza 1 - obliczamy ilość dni nieobecności w każdym dziale i każdym miesiącu.
 4. Analiza 2 - obliczamy wskaźnik % absencji oraz robimy zestawienie trzech wskaźników w działach i miesiącach.

Urlopy wypoczynkowe

 1. Zaczytujemy palny urlopowe poszczególnych pracowników do jednej bazy danych i przekształcamy.
 2. Obliczamy, ile dni urlopu zaplanował każdy pracownik w każdym tygodniu.
 3. Porównujemy zaplanowane urlopy z wymiarem urlopu należnym każdemu pracownikowi i sprawdzamy, jak działa zmiana danych przez pracownika.

Czas pracy + wynagrodzenie

 1. Łączymy dane z wielu arkuszy - ilości godzi/ wypracowane przez poszczególnych pracowników w poszczególnych miesiącach.
 2. Dokładamy do bazy płacę za godzinę, stanowisko, dział i zaszeregowanie i obliczamy wynagrodzenie, choć pozornie się nie da =) .
 3. Robimy zbiorcze zestawienie wynagrodzeń za miesiąc oraz sprawdzamy, jak pokazują się błędy w zapytaniu.
 4. Jak znaleźć i poprawić błędy w zapytaniu?
 5. Analiza 2 - zbiorcze zestawienie godzin i wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach i załadowanie danych do Excela.

Listy obecności

 1. Zaczytujemy dane z list obecności z wielu plików i wielu arkuszy jednocześnie.
 2. Przygotowujemy dane do postaci bazy danych: przyciągamy imię i nazwisko, dział, stanowisko do nowych za pomocą kolumny warunkowej.
 3. Porządkujemy listę obecności, żeby była ona przydatna do robienia zestawień czy ewidencji rocznych. Szukamy błędów, których nie ma =).
 4. Robimy tabelę przestawną z raportem, a potem dokładamy nowe dane z listami obecności i aktualizujemy raport.

Koszty pracy + nieobecności

 1. Pobieramy dane z trzech różnych plików: płace, szkolenia, nieobecności i tworzymy słownik, żeby uzupełnić brakujące dane.
 2. Łączymy trzy bazy w jedną bazę do raportowania: płace, szkolenia, nieobecności. Ładujemy dane do Excela, ale trochę inaczej niż zwykle.
 3. Na co zwrócić uwagę przy łączeniu danych z wielu kompletnie różnych plików. Raport kosztów i nieobecności wg miesięcy.

Oceny okresowe + szkolenia

 1. Łączenie danych ocenach okresowych i szkoleniach z kilku różnych plików na jedną spójną bazę danych do raportowania.
 2. Dołączanie baz danych o szkoleniach pracownika - analiza szkoleń.