facebook youtube

Excel w sekretariacie (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 400 zł

PROGRAM KURSU

Kurs Excel w sekretariacie przeznaczony jest dla sekretarek, recepcjonistek i asystentek, które używają Excela w swojej codziennej pracy, a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

Nie musisz wiedzieć wszystkiego, ale dobrze jest wiedzieć, co przyspieszy i usprawni Twoją pracę. Szkolenie Excel w sekretariacie zawiera tylko wybrane, najpotrzebniejsze zagadnienia pomocne w codziennej pracy w sekretariacie czy na recepcji. Na wybranym przykładzie zobaczysz, jakich elementów Excela użyć i jak to zrobić, żeby opanować samodzielne przygotowywanie wszelkiego rodzaju: 
1.    Ewidencji np. poczty przychodzącej / wychodzącej
2.    Zestawień telefonów / samochodów / sprzętu
3.    List obecności dla pracowników podpisujących się przy wejściu na recepcji
4.    Spisów umów / podpisów elektronicznych
5.    Wydruków dokumentów
6.    Podział kosztów np. paliwa, rozmów telefonicznych czy podróży służbowych na poszczególne centra kosztowe
Na podstawie tych przykładów zobaczysz, jak stosować poszczególne opcje i funkcje Excela. Gdy przyjdzie Ci do zrobienia kolejne zadanie, już łatwiej sobie z nim poradzisz, bo poznasz najczęściej używane elementy od tego potrzebne. 

Excel w sekretariacie ma wspomóc Cię np. w:

 • samodzielnym przygotowywaniu zestawień, spisów, baz z danymi
 • przygotowywaniu podziału danych według Twoich potrzeb np.: przypisywanie centrów kosztowych, podział na działy, rodzaje, miasta itp.
 • skróceniu czasu przygotowania zestawień, analiz, raportów
 • zminimalizowaniu błędów w powadzonych tabelach i ewidencjach
 • zwiększeniu ilości analiz i większej różnorodność prezentowanych danych
 • większej czytelność prezentowanych danych
 • szybkim i optymalnym drukowaniu dokumentów
 • Dostaniesz kilka gotowych wzorów ewidencji
 • Kurs jest prowadzony przez trenerkę z wieloletnim doświadczeniem, a wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

  Zagadnienia są tłumaczone prostym, zrozumiałym językiem, a lekcje są krótkie.

  Co zawiera kurs:

  • 17 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz rozwiązuję konkretne zadania.
  • Plik Excela z wieloma zadaniami do ćwiczenia.
  • Do każdego zadania jest przygotowany krótki film. Dzięki temu można przećwiczyć praktycznie każde zadanie oddzielnie, bez konieczności oglądania długiego filmu z całego szkolenia.


  Program kursu:

   Formatowanie danych

   Jak sformatować czytelnie liczby i daty?
   Jak sformatować czytelnie teksty, zawijać je w komórce, wpisywać od nowego wiersza w komórce?
   Jak dobrać obramowanie danych, żeby ich nie przytłaczały, ale były delikatne i subtelne? 

   Daty i wszystko, co musisz o nich wiedzieć, żeby łatwiej Ci się pracowało:

   Jak wpisywać daty, żeby nie było problemu z filtrowaniem i sortowaniem danych
   Jak formatować daty i dodawać do nich dzień tygodnia
   Jak robić działania na datach, żeby tabelki z danymi automatycznie się uzupełniały

   Sprawdzenie poprawności danych – przygotuj swoją tabelę tak, żeby można ją było tylko prawidłowo uzupełniać:

   Jak zrobić listę rozwijaną do wyboru działów, osób, centrów kosztowych, samochodów?
   Jak pilnować wpisywania poprawnych dat, żeby łatwo formatować, sortować i filtrować dane?
   Jak pilnować wpisywania określonej ilości znaków?
   Jak pilnować wpisywanie poprawnych liczb?

   Formatowanie warunkowe czyli jak pokolorować automatycznie dane, które muszę wyróżnić:

   Zbliżające się terminy np. zakończenia umowy, badania technicznego, ubezpieczenia
   Kwoty o określonej wartości np. większe niż, mniejsze niż, między
   Określona nazwa klienta, numer rejestracyjny, telefon, centrum kosztowe itp.
   Np. powtarzające się numery faktur, nazwiska, elementy

   WYSZUKAJ.PIONOWO połączymy dane z dwóch tabel do jednej zamiast przepisywać je ręcznie:

   Przypisywanie centrów kosztowych np. do nr rejestracyjnego, nr telefonu, działu
   Podział danych kosztowych na centa kosztowe

   Bardzo pomocne triki Excela, które ułatwią i przyspieszą Twoja pracę:

   Zablokuj okienka, żeby np. nagłówki tabelki były cały czas widoczne, gdy zjeżdżasz w dół arkusza
   Tekst jako kolumny np. jak imiona i nazwiska pracowników zapisane w jednej kolumnie błyskawicznie rozdzielić na dwie kolumny
   Malarz formatów jak wykorzystać format z jednej kolumny w drugiej
   Grupowanie danych jak bardzo chować i odkrywać niepotrzebne kolumny w tabeli
   Usuń duplikaty jak wyczyścić listę z powtarzających się nazw, nazwisk, aut itp.

   Sortowanie czyli poukładaj swoje dane tak, jak chcesz:

   Co musisz wiedzieć, żeby nie popsuć danych przy sortowaniu?
   Co uniemożliwia sortowanie lub prawidłowe sortowanie danych?
   Sortowanie AZ – ZA - niestandardowe

   Filtrowanie

   Co uniemożliwia filtrowanie lub prawidłowe filtrowanie danych?
   Filtry dat, wartości, tekstu
   Prosta Tabela przestawna
   Jak bardzo szybko z posiadanej tabeli z danymi wyciągnąć tylko potrzebne dane i zestawienia oraz podsumować dane

   Wydruk dokumentu – prezentacja

   Układ strony czyli ile stron zajmuje mój wydruk i czy to mi się podoba
   Skalowanie wydruku czyli zmniejszanie lub zwiększanie
   Powtarzanie na każdej stronie nagłówków tabel lub danych z kolumny
   Dodatkowe pomocne informacje na wydruku – data, godzina, nazwa pliku, numer strony, liczba stron
   Grupowanie danych do wydruku jak bardzo szybko ukryć dane, których nie drukuję, ale mam je w tabeli