facebook youtube

Excel od podstaw w dziale personalnym (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 400 zł

PROGRAM KURSU

„Jeśli nie znasz dobrze podstaw, to proste rzeczy robisz długo i dookoła, zamiast krótko i prosto.”

Kurs Excel od podstaw w dziale personalnym przeznaczony jest dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Excelem oraz dla tych wszystkich, którzy powtarzają „ ja się Excela nigdy nie nauczę”. Zapewniam Cię – nauczysz się. Wystarczy ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ułatwi Ci to ten kurs, który jest prowadzony prostym, zrozumiałym językiem, a lekcje są krótkie.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

Na tym kursie nauczysz się od początku, co to jest Excel, jak się po nim poruszać, do czego i jak używać poszczególnych funkcjonalności. Na konkretnych przykładach z tematu zatrudnienia, wynagrodzeń, szkoleń, absencji, badań, urlopów, odejść, nadgodzin zobaczysz, do czego to wszystko można zastosować. Dzięki temu szybko zrobisz sama podstawowe rzeczy w Excelu bez strachu, że coś się nie uda. Do każdej lekcji wideo dodany jest plik Excela, który umożliwia praktyczne przećwiczenie wiedzy uzyskanej w czasie lekcji.

Co zawiera kurs:

 • 99 krótkich lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia. Średni czas trwania lekcji to 10 minut
 • 17 pliki Excela do konkretnych filmów, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał
 • poszczególne zagadnienia tłumaczone są na przykładach z codziennego życia działu personalnego, żeby łatwiej można było je przyswoić i od razu dostać pomysły, do czego tego wszystkiego używać


Program kursu:

Ogólne informacje o pracy z Excel’em:

 1. Zaznaczanie danych – najważniejsza umiejętność
 2. Co to jest wstążka i co zawiera?
 3. Kursor w Excelu – jakie są rodzaje?

Działania na kolumnach, wierszach, komórkach:

 1. Szerokość i wysokość kolumn i wierszy
 2. Wstawianie komórek, kolumn i wierszy
 3. Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy
 4. Kopiowanie, wklejanie i przenoszenie kolumn, wierszy i komórek - podstawy
 5. Kopiowanie danych z komórki - prawy dolny róg
 6. Jeszcze trochę o kopiowaniu, wklejaniu i przenoszeniu danych
 7. Jak zapisać dane w Excelu i jak uratować plik, gdy niechcący go zmieniliśmy?

Formatowanie danych:

 1. Formatowanie czcionki - krój, wielkość liter
 2. Formatowanie czcionki - efekty specjalne i kolory
 3. Formatowanie komórki - obramowania standardowe i niestandardowe
 4. Formatowanie komórki - wyrównanie danych
 5. Formatowanie komórki - scalanie komórek
 6. Formatowanie liczby - ogólne, liczbowe, walutowe, procentowe
 7. Formatowanie liczby - liczbowe, ale niestandardowe
 8. Jak wpisywać datę do komórki?
 9. Ważne informacje o datach i godzinach
 10. Formatowanie daty - standardowe
 11. Formatowanie daty - niestandardowe
 12. Formatowanie niestandardowe liczby
 13. Przykłady wykorzystania formatowania do poprawy czytelności danych
 14. Malarz formatów

Formatowanie warunkowe:

 1. Formatowanie warunkowe
 2. Formatowanie warunkowe – Reguły wyróżniania komórek
 3. Formatowanie warunkowe – Reguły pierwszych/ostatnich
 4. Formatowanie warunkowe – Paski danych
 5. Formatowanie warunkowe – Skale kolorów
 6. Formatowanie warunkowe – Zestawy ikon

Uwaga, uwaga, uwaga czyli sortowanie danych:

 1. Co musisz wiedzieć koniecznie zanim zaczniesz sortować dane
 2. Sortowanie danych standardowe
 3. Sortowanie danych - niestandardowe
 4. Sortowanie danych – własne listy

Filtrowanie danych czyli jak schować dane, które w tej chwili nie są potrzebne:

 1. Filtrowanie danych – zasady ogólne
 2. Filtrowanie liczb
 3. Filtrowanie dat
 4. Filtrowanie tekstu
 5. Tabela i filtrowanie za pomocą fragmentatora
 6. Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE - przydatna pomoc, gdy filtrujesz dane

Przydatne funkcjonalności Excela, które upraszczają życie i oszczędzają duuuuużo czasu:

 1. Tekst jako kolumny
 2. Usuń duplikaty
 3. Zablokuj okienka
 4. Grupuj – rozgrupuj
 5. Jak przygotować dokument do wydruku?

Tabele

 1. Wstawianie tabeli
 2. Zasady działania tabeli i jej zalety
 3. Fragmentatory w tabeli czyli jak szybko filtrować dane

Sprawdzenie poprawności danych czyli wpisz popranie dane

 1. Wpisywanie do tabeli poprawnych liczb
 2. Wpisywanie do tabeli poprawnych dat
 3. Wybór danych z listy

Działania matematyczne w Excelu:

 1. Obliczenia - zasady ogólne
 2. Dodawanie, Autosumowanie i jego sekrety
 3. Odejmowanie
 4. Mnożenie Zaokrąglanie
 5. Dzielenie
 6. Adresy względne i bezwzględne
 7. SUMY.CZĘŚCIOWE
 8. SUMA.JEŻELI LICZ.JEŻELI
 9. SUMA.WARUNKÓW
 10. ŚREDNIA, MIN, MAX, MEDIANA

Konkretne przykłady zastosowania wszystkich powyższych zagadnień - 31 przykładowych baz danych, zestawień, analiz, raportów i sposobów zastosowania wiedzy z kursu w codziennej pracy

 1. Zatrudnienie
 2. Nadgodziny
 3. Koszty wynagrodzeń
 4. Szkolenia
 5. Odejścia pracowników
 6. Absencje
 7. Badania pracowników
 8. Urlopy