facebook youtube

Akademia HR - mierniki wynagrodzeń (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 500 zł

PROGRAM KURSU

Kurs Akademia HR - mierniki wynagrodzeń przeznaczony jest dla osób, które pracują w obszarze personalnym i zajmują się analizami wynagrodzeń w swojej codziennej pracy, a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

UWAGA: do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

Oddaję w Twoje ręce kurs, który ma Cię wspomóc we wszelkiego rodzaju raportowaniu i analizach. Chcę Ci pokazać, jak wykorzystać Excela, żeby szybko pozyskiwać niezbędne dane i informacje. Pokażę Ci przykładowe raporty i analizy oraz moją (podkreślam: moją) ich interpretację.

Pamiętaj, że każda firma jest inna, ma swoją specyfikę, swoje składniki kosztów wynagrodzeń, swoje systemy wynagradzania, właściwe dla siebie przepisy podatkowe, swoje zwyczaje, swoje decyzje i interpretacja wyników analiz i raportów musi uwzględniać te wszystkie czynniki.

Zawarte tutaj rozwiązania to podpowiedź, kierunek do wypracowania swoich własnych raportów i ich interpretacji, a nie jdynie słuszna prawda.

Ja jestem specem od Excela, ale to Ty jesteś specem od HR i swojej firmy :-) .

Akademia HR - mierniki wynagrodzeń ma wspomóc pracowników działów HR np. w:

 • budowaniu baz danych do analiz opartych na danych z różnych plików i w różnym formacie
 • analizach struktury wynagrodzeń
 • analizach dynamiki wynagrodzeń
 • analizach statystycznych wynagrodzeń
 • analizach efektywności wynagrodzeń
 • przygotowywaniu raportów o kosztach płac

Kurs jest prowadzony przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz z doświadczeniem w analizach strategicznych i operacyjnych, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym językiem, zrozumiałym dla pracowników obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a lekcje są krótkie.

Co zawiera kurs:

 • 45 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz przygotowuję konkretne raporty i analizy.
 • 9 plików Excela do filmów z wieloma zadaniami do ćwiczenia.
 • Do każdego zadania jest przygotowany oddzielny film po to, aby nie były one długie, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał.


Program kursu:

  1. ANALIZA STRUKTURA

  • Po co ja robię tę analizę czyli jakie dane mam zgromadzić, żeby zrobić raport.
  • Jak z poszczególnych, różnych plików pobrać tylko te dane, które są potrzebne do analiz i dodać brakujące elementy - łączenie danych w różnych plików za pomocą Power Query
  • Jak zbudować bazę danych do analiz?
  • Jak z poszczególnych plików stworzyć bazę danych o kosztach wynagrodzeń do analiz - dołączenie zapytań za pomocą Power Query
  • Podstawowe analizy sturkuty
  • BAZA_TOTAL - BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! - DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ NA TABELI
  • Analiza sturkuty wg miesięcy
  • Analiza sturkuty wg miesięcy z uwzględnieniem fundusz
  • Analiza sturkuty wg miesięcy z uwzględnieniem działu
  • Analiza sturkuty wg miesięcy z uwzględnieniem stanowiska
  • Analiza sturkuty wg miesięcy z uwzględnieniem stawki zaszeregowania
  • Analiza struktury wg działów i stanowisk
  • Analiza struktury wg działu i stawki zaszeregowania
  • Analiza struktury wg stanowiska i stawki zaszeregowania
  • Analiza struktury wg działu i stawki zaszeregowania c.d.
  • Analiza struktury wg funduszy i składników wynagrodzeń
  • Analiza struktury wg funduszy i składników wynagrodzeń na stanowiskach
  • Analiza struktury wg stanowisk, stawek zaseregowania, funduszy i składników płac
  • Analiza struktury płac z uwzględnieniem płci
  • Analiza struktury płac z uwzględnieniem grupy wiekowej pracowników
  • Analiza struktury płac z uwzględnieniem stałych i zmiennych skałdników wynagrodzeń
  • Analiza struktury wykorzystania funduszu kafeteryjnego
  • Analiza struktury wykorzystania funduszu kafeteryjnego c.d.

  2. ANALIZA DYNAMIKI

  • Analiza dynamiki wg miesięcy
  • Analiza dynamiki wg miesięcy i działów
  • Analiza dynamiki wg miesięcy i stanowisk
  • Analiza dynamiki wg miesięcy i stawek zaszeregowania
  • Analiza dynamiki wg miesięcy i funduszy płac
  • Analiza dynamiki wg miesięcy i funduszy oraz składników płac
  • Analiza dynamiki wg miesięcy na poszczególnych stanowiska i składnikach płac
  • Analiza dynamiki wg miesięcy na każdym stanowisku w każdym dziale
  • Analiza dynamiki wg miesięcy w każdej stawce zaszeregowania, funduszu i składniku płac
  • Analiza dynamiki wg miesięcy dla średniej płacy na poszczególnych stanowiskach w działach

  3. ANALIZA STATYSTYCZNA

  • Analiza statystyczna - przygotowanie bazy danych do analizy statystycznej
  • Analiza statystyczna - dla każdego działu i stanowiska minimala, średnia i maksymalna płaca zasadnicza
  • Analiza statystyczna - dla każdego stanowiska minimala, średnia i maksymalna płaca zasadnicza kobiet i mężczyzn
  • Analiza statystyczna - dla każdego działu i stanowiska 

  4. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI

  • BAZA - Analiza efektywności - wskaźniki miesięczne
  • WSKAŹNIKI - Analiza efektywności - wskaźniki roczne

  5. PRZYKŁADOWE RAPORTY O KOSZTACH PŁAC

  • RAPORT 1 - Ile pieniędzy wydaliśmy w każdym miesiącu?
  • RAPORT 2 - W każdym miesiącu na co wydaliśmy pieniądze?
  • RAPORT 3 - W każdym miesiącu, ile dostały poszczególe działy?
  • RAPORT 4 - Jakie ponieślismy koszty płac z wyłączeniem funduszu kafeteryjnego?
  • RAPORT 5 - Średnie koszty płac
  • RAPORT 6 - Koszty płac funduszu osobowego w podziale na poszczgólne składniki stałe i zmienne.
  • WSKAŹNIKI STRATEGICZNE  - powiązanie kosztów płac z efektywnoscią firmy