facebook youtube

Power Query we wspomaganiu planowania i budżetowania WYNAGRODZEŃ (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 300 zł

PROGRAM KURSU

UWAGA: do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

Dla kogo:

Warsztaty są skierowane do osób zajmujących się planowaniem i budżetowaniem wynagrodzeń, ale pokazane tu narzędzia, rozwiązania i metody pracy z łatwością można zastosować w dowolnym obszarze firmy, w którym istotne są procesy planowania i budżetowania

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

Program:

Jak przygotować budżet płac?

 1. Formatka budżetowa dla poszczególnych działów - o czym musisz pamiętać i jak ją stworzyć, żeby ułatwić sobie pracę z tworzeniem budżetu firmy
 2. Plany poszczególnych działów - trzy metody
 3. Budżet kosztów płac dla wielu składników wynagrodzeń
 4. Budżet kosztów płac z uwzględnieniem zmiany płacy minimalnej od 01.01.2021 oraz z naliczeniem PPK
 5. Budżet nagród jubileuszowych
 6. Budżet kosztów płac dla całej firmy dla kilkunastu składników płac, podawanych i procentowo i wartościowo, dla każdego miesiąca, kwartału i roku
 7. Budżet kosztów płac dla całej firmy - łączenie danych z wielu różnych plików
 8. Porównanie budżetów kosztów płac z realizacją, obliczanie odchyleń
 9. Analizy globalne budżetów kosztów płac dla całej organizacji

Korzyści:

 • Zobaczysz, jak przygotować formatki do planowania i budżetowania, żeby łatwo było z nich pozyskiwać dane zbiorcze i budować budżety i plany globalne oraz automatycznie aktualizować dane po zmianach
 • Zobaczysz, jak od planów jednostkowych szybko i bez błędów dojść do planów zbiorczych dla całej firmy
 • Zobaczysz, na co zwrócić uwagę i jak przygotować dane, żeby ułatwić sobie pracę przy budżetowaniu i porównywaniu planu z realizacją
 • Zobaczysz jak i do czego wykorzystać Power Query, żeby skrócić i uprościć proces budżetowania i sprawdzania realizacji budżetów
 • Dostaniesz rozwiązania ułatwiające budżetowanie i planowanie, które w łatwy sposób przystosujesz do swoich potrzeb

Kurs jest prowadzony przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz z doświadczeniem w analizach strategicznych i operacyjnych, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym językiem, zrozumiałym dla pracowników obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a lekcje są krótkie. 

Co zawiera kurs:

 • Minimum 15 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz rozwiązuję konkretne zadania.
 • Pliki Excela do filmów z wieloma zadaniami do ćwiczenia.
 • Do każdego zadania jest przygotowany oddzielny film po to, aby nie były one długie, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał.

Nauczysz się z Power Query:

 • jak bardzo szybko przekształcać dane i poprawiać błędy w bazach,
 • jak czyścić dane z niepotrzebnych informacji,
 • jak łączyć dane z wielu plików o takiej samej strukturze (takie same kolumny w każdym pliku)
 • jak łączyć tylko wybrane dane z wielu plików, gdzie każdy plik wygląda zupełnie inaczej, ale potrzebujemy wybranych danych w jednej bazie danych
 • jak z danych, które na pierwszy rzut oka wyglądają, jak śmietnik uzyskać to, czego potrzebujesz
 • jak przygotować dane, żeby aktualizowały się przy każdej zmianie w bazie danych