facebook youtube

Power Query od podstaw (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 400 zł

PROGRAM KURSU

UWAGA: do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

Kurs Power Query od podstaw przeznaczony jest dla osób, które w pracują na dużych bazach danych, łączą dane z wielu plików albo z różnych typów plików (np. xlsx, csv, txt), a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

Power Query od podstaw ma pokazać:

 • jak bardzo szybko przekształcać dane i poprawiać błędy w bazach,
 • jak czyścić dane z niepotrzebnych informacji, 
 • jak usuwać np. puste wiersze i kolumny
 • jak łączyć dane z wielu plików o takiej samej strukturze (takie same kolumny w każdym pliku)
 • jak łączyć tylko wybrane dane z wielu plików, gdzie każdy plik wygląda zupełnie inaczej, ale potrzebujemy wybranych danych w jednej bazie danych
 • jak łączyć dane z jednego pliku Excel’a, ale z wielu arkuszy
 • jak łączyć dane np. z pliku Excel’a, csv i txt w jedną bazę danych

Kurs jest prowadzony przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz z doświadczeniem w analizach strategicznych i operacyjnych, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym językiem, zrozumiałym dla każdego, a lekcje są krótkie.

Co zawiera kurs:

 • 32 lekcje w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz rozwiązuję konkretne zadania.
 • 8 plików Excel’a oraz 7 folderów z plikami do filmów z zadaniami do ćwiczenia - razem 42 pliki.
 • Do każdego zadania jest przygotowany oddzielny film po to, aby nie były one długie, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał.


Program kursu:

Wprowadzenie do Power Query

 • Jak uruchomić Power Query i jak pobrać do niego dane?
 • Obszary edytora Power Query.
 • Co można zrobić w zakładce Narzędzia główne?
 • Co można zrobić w zakładce Przekształć?
 • Co można zrobić w zakładce Dodaj kolumnę?
 • Co można zrobić w zakładce Widok?
 • Jak dzielić kolumny w Power Query?
 • Jak grupować dane w Power Query?
 • Jak dołączać dane w Power Query?
 • Jak scalać dane w Power Query?
 • Jak wstawiać dodatkowe kolumny z obliczeniami - Kolumna warunkowa?
 • Jak wykonać obliczenia standardowe i niestandardowe na kolumnie?
 • Jak dodać kolumny zawierające dodatkowe informacje o datach?
 • Jak wypełniać puste miejsca w kolumnie?
 • Co to jest kolumna przestawna i jak ją zastosować? Jak anulować przestawienie kolumn?
 • Jak zapisać zapytanie Zamknij i załaduj / Zamknij i załaduj do ... ?
 • Jak otworzyć okno Zapytań Power Query, gdy nam zniknęło?
 • Jak dołożyć nowe zapytanie np. słownik, ale bezpośrednio w Power Query - Wprowadź dane?

01 PRODUKCJA - Zaczytanie danych z jednego folderu, z wielu plików o jednym arkuszu i takiej samej strukturze danych

 • Jak zaczytać dane z wielu plików, z tylko jednym arkuszem i identycznie nazwanymi kolumnami?
 • Jak rozdzielić dane z jednej kolumny do wielu, daty z kolumn przestawić do wierszy i załadować dane do Excela?

02 SPRZEDAŻ - Jak połączyć dane z wielu plików, z wielu arkuszy, o różnej liczbie kolumn i różnej strukturze danych oraz dołożyć informacje ze słowników

 • Omówienie baz danych, z których będziemy łączyli dane do jednego pliku.
 • WAŻNE - Omawiamy funkcję Excel.Workbook - co musisz o niej wiedzieć, żeby nie popsuć swoich danych. (funkcja do ładowania wielu plików z jednego folderu do Power Query).
 • Łączymy dane z plików z PRODUKTAMI, i przekształcamy je, aby otrzymać kolumny Produkt, Klient, Rok, Atrybut, Wartość.
 • Dokładamy zapytanie KALENDARZ i przekształcamy kolumny Rok i Atrybut w datę. Robimy z niej ostatni dzień miesiąca.
 • Pobieramy dane z plików z TOWARAMI i przekształcamy je do identycznej postaci, jak dane z PRODUKT. Dołączamy zapytania PRODUKTY i TOWARY, żeby mieć jedną bazę danych.
 • Dokładamy do bazy dane o rabatach Klientów. Obliczamy wartość rabatu i sprzedaż po rabacie. Analizujemy i poprawiamy błędy w obliczeniach wynikające z komórek null
 • Dokładamy dane z kolejnego pliku REGIONY i poprawiamy brakujące polskie litery (jak są). Ładujemy wszystkie efekty naszej pracy do Excela. Dokładamy nowe pliki z danymi i odświeżamy zapytanie.
 • Scalamy bazę i rabatami i poszukujemy Klientów, którzy przestali u nas kupować czyli scalanie ze sprzężeniem pełnym zewnętrznym.
 • Na podstawie bazy sprzedaży robimy RAPORTY - sprzedaż i średniomiesięczna sprzedaż per Proudkt, Klient, Rok oraz Produkt, Klient w poszczególnych latach.

03 PRACOWNICY - Jak połączyć dane z wielu zupełnie różnych plików, z wybranych, różnych arkuszy o kompletnie innej strukturze.

 • Omawiamy bazy danych, które będziemy łączyli w jedną bazę. Łączymy dane z wielu list płac do jednej bazy. Wybieramy potrzebne kolumny. Dodajemy kolumnę z Rodzajem danych.
 • Pobieramy dane z pojedynczego pliku KOSZTY SZKOLEŃ i doprowadzamy go do identycznej postaci, jak dane z list płac.
 • Pobieramy dane z pojedynczego pliku BENEFITY. Przestawiamy kolumny z poziomu do pionu. Dokładamy słownik z brakującymi informacjami i scalamy koszty benefitów z brakującymi danymi ze słownika.
 • Jak nieuważne scalanie danych może zepsuć bazę danych - WAŻNE wyjaśnienie, dlaczego tworzę słownik, a nie scalę benefitów z danymi z list płac.
 • Łączymy dane z trzech zapytań - listy płac, szkolenia i benefity - w jedną bazę danych. Ładujemy dane do Exclea. Porządkujemy zapytania do grup.
 • Z bazy tworzymy mały raport o kosztach poszczególnych Rodzajów w poszczególnych miesiącach i je podsumowujemy.

04 ZLECENIA PRODUKCYJNE - Jak połączyć dane z jednego pliku, ale z wielu arkuszy?

 • Łączymy dane z jednego pliku z wielu arkuszy, które mają różne kolumny w różnych miejscach. Aktualizujemy dane. Podmieniamy plik źródłowy, z którego Power Query ma pobierać dane.
 • Scalamy zapytanie o zleceniach produkcyjnych z bazą jednostkowych kosztów produkcji i wyliczamy wartość zlecenia.

05 PLANY URLOPOWE - Jak połączyć dane z wielu plików o tej samej budowie arkuszy i jak znaleźć BŁĘDY.

 • Pobieramy do Power Query dane z wielu plików, ale w pierwszym wierszu nie ma nagłówków. Odnajdujemy i poprawiamy błędy w zapytaniu.
 • Obliczamy ilość dni urlopu. Omawiamy i poprawiamy błędy w obliczeniu. Grupujemy dane do raportu wg tygodni i poprawiamy błąd złego posortowania kolumn.

NALEŻNOŚCI

 • Jak połączyć w jedno zestawienie notatki o windykacji faktur z różnych plików?