facebook youtube

Excel od podstaw (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 300 zł

PROGRAM KURSU

„Jeśli nie znasz dobrze podstaw, to proste rzeczy robisz długo i dookoła, zamiast krótko i prosto.”

Kurs Excel od podstaw przeznaczony jest dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Excelem oraz dla tych wszystkich, którzy powtarzają „ ja się Excela nigdy nie nauczę”. Zapewniam Cię – nauczysz się. Wystarczy ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ułatwi Ci to ten kurs, który jest prowadzony prostym, zrozumiałym językiem, a lekcje są krótkie.

Na tym kursie nauczysz się od początku, co to jest Excel, jak się po nim poruszać, do czego i jak używać poszczególnych funkcjonalności. Dzięki temu szybko zrobisz sama podstawowe rzeczy w Excelu bez strachu, że coś się nie uda. Do każdej lekcji video dodany jest plik Excela, który umożliwia praktyczne przećwiczenie wiedzy uzyskanej w czasie lekcji.

Uwaga: kurs dostępny będzie do przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

Co zawiera kurs:

 • 40 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia. Średni czas trwania lekcji to 10 minut
 • 34 pliki Excela do konkretnych filmów, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał
 • Plik pdf z opisem (i zrzutami z ekranu) zagadnień omawianych w części video


Program kursu:

Ogólne informacje o pracy z Excel’em:

 1. Zaznaczanie danych – najważniejsza umiejętność
 2. Co to jest wstążka i co zawiera?
 3. Kursor w Excelu – jakie są rodzaje?

Formatowanie danych:

 1. Formatowanie czcionki
 2. Formatowanie wyrównania
 3. Formatowanie liczby
 4. Formatowanie niestandardowe daty
 5. Formatowanie niestandardowe liczby
 6. Formatowanie niestandardowe – jeszcze raz

Formatowanie warunkowe:

 1. Formatowanie warunkowe
 2. Formatowanie warunkowe – Reguły wyróżniania komórek
 3. Formatowanie warunkowe – Reguły pierwszych/ostatnich
 4. Formatowanie warunkowe – Paski danych
 5. Formatowanie warunkowe – Skale kolorów
 6. Formatowanie warunkowe – Zestawy ikon

Działania na kolumnach, wierszach, komórkach:

 1. Szerokość i wysokość kolumn i wierszy
 2. Wstawianie komórek, kolumn i wierszy
 3. Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy
 4. Kopiowanie i przenoszenie kolumn, wierszy i komórek
 5. Malarz formatów

Jak przygotować dokument do druku czyli układ strony:

 1. Układ strony czyli kilka słów o wydruku dokumentów
 2. Układ strony – marginesy
 3. Układ strony – Orientacja, Rozmiar i Obszar wydruku
 4. Układ strony – Znak podziału strony
 5. Układ strony – Ustawienia strony - Strona
 6. Układ strony – Ustawienia strony – Nagłówek / Stopka
 7. Układ strony – Ustawienia strony – Arkusz

Uwaga, uwaga, uwaga czyli sortowanie danych:

 1. Sortowanie danych
 2. Sortowanie danych - niestandardowe
 3. Sortowanie danych – własne listy

Filtrowanie danych czyli jak schować dane, które w tej chwili nie są potrzebne:

 1. Filtrowanie danych – zasady ogólne
 2. Filtrowanie liczb
 3. Filtrowanie dat
 4. Filtrowanie tekstu

Przydatne funkcjonalności Excel’a, które upraszczają życie i oszczędzają duuuuużo czasu:

 1. Tekst jako kolumny
 2. Usuń duplikaty
 3. Grupuj – rozgrupuj

Działania matematyczne w Excel’u:

 1. Obliczenia - zasady ogólne
 2. Autosumowanie
 3. Podstawowe funkcje matematyczne - + - / *