Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak

WYSZUKAJ.PIONOWO

Moim zdaniem to najważniejsza funkcja w Excel’u. Daje ona możliwości wykonania wielu przydatnych obliczeń i grupowań danych w bardzo szybki i efektywny sposób.

Ta funkcja pozwala na połączenie danych znajdujących się w dwóch bazach danych – arkuszach lub plikach. Aby to było możliwe, dane muszą spełnić kilka warunków:

  • Pomiędzy obydwoma bazami danych musi istnieć część wspólna.
  • Część wspólna musi być identyczna.
  • Część wspólna znajdująca się w bazie, z której są pobierane dane musi być unikalna. Oznacza to, że w takiej tabeli taka dana może wystąpić tylko jeden raz.
  • Tabel, która będzie przeszukiwana w poszukiwaniu wyniku musi zaczynać się od tej części wspólnej – musi to być pierwsza kolumna w tym zakresie danych.


Zobrazuje to poniższy przykład:

W Tabeli 1 mamy faktury i wystawione do nich faktury korekty. Potrzebujemy do Tabeli 1 dopisać jeszcze datę wystawienia faktury. Ta informacja jest w Tabeli 2.

Najpierw sprawdzamy, czy pomiędzy obydwoma tabelami jest część wspólna. Jest nią w tym przypadku Numer faktury. Występuje w obu tabelach. Ta część wspólna jest identyczna. (Numery są dokładnie tak samo zbudowane w obu tabelach).

Jest ona unikalna, to znaczy, że w Tabeli 2 występuje tylko jeden raz. Widzimy, że w Tabeli 1 faktura FVS/094415 występuje 3 razy, ale w Tabeli 2 każda faktura występuje tylko jeden raz.

Numer faktury jest w kolumnie lewej, a data faktury, którą chcę mieć w Tabeli 1 znajduje się z prawej strony (nie ma znaczenia, czy od razu w kolejnej kolumnie czy np. są pomiędzy nimi jeszcze jakieś dane).

Teraz otwieramy kreator funkcji wyszukaj pionowo:

 

Szukana wartość to nasza część wspólna pomiędzy obydwoma tabelami czyli numer faktury, który znajduje się w Tabeli 1 (bo tu mają się pojawić dodatkowe dane dla tego numeru).

Tabela_tablica to nasza tabela 2, która ma być przeszukana w celu odnalezienia potrzebnej nam informacji. Excel przeszuka pierwszą kolumnę zaznaczonej tabeli, aby znaleźć w niej wskazany przez nas numer faktury.

Gdy go znajdzie, musi dostać informację, o tym, gdzie znajduje się ( w której kolumnie), to co ma być wynikiem naszego przeszukiwania. O tym mówi pozycja Nr_indesku_kolumny. W naszym przypadku to kolumna numer 2, gdyż data jest w drugiej kolumnie zaznaczonej Tabeli 2.

Przeszukiwany_zakres to informacja, czy dane, które są porównywane mają być identyczne (tak jak w naszym przypadku numery faktur muszą być dokładnie identyczne) czy są to dane z przedziału. 0 (lub PRAWDA) to dane identyczne, 1 (lub FAŁSZ) to dane z przedziału.

OK i gotowe.

Za tydzień użycie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do grupowania danych.