Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak

Excel we wspomaganiu procesów produkcyjnych

Program Excel we wspomaganiu procesów produkcyjnych.

Dla kogo:

Pracownicy obszaru produkcji i wspomagania produkcji

Korzyści:


•    Szybsze kalkulacje
•    Eliminacja błędów z obliczeń, raportów i harmonogramów
•    Szybkie przygotowywanie raportów
•    Automatyzacja obliczeń, pobierania danych, raportów i analiz
•    Większa czytelność prezentowanych wyników, realizacji celów, punktów krytycznych  

Program - 2 dni


1.    Kalkulacje z zastosowaniem funkcji matematycznych, czasu i daty, tekstowych, statystycznych, wyszukiwania, tekstowych:

•    Prognoza sprzedaży jako podstawa planowania produkcji.
•    Transformacja forecast’u sprzedaży na recepturę produkcji.
•    Kalkulacja zapotrzebowania na surowce do produkcji.
•    Korelacja zapotrzebowania i zapasów z planem zakupów.
•    Przygotowanie planów i harmonogramów produkcji, sprzedaży, zapasu i zakupu.
•    Kalkulacje odchyleń

2.    Power Query jako narzędzie wspomagające preparację i obróbkę danych z wielu źródeł:

•    Kastomizacja istniejących danych do potrzeb użytkownika (obróbka liczb, dat, tekstów)
•    Łączenie danych z wielu plików Excel’a.
•    Łączenie danych z wielu rodzajów plików i źródeł danych: Excel, txt, web itp.
•    Własne funkcje użytkownika.
•    Transpozycja danych w celu umożliwienia analiz tabelą przestawną.

3.    Analizy w obszarze produkcji i wspomagania produkcji  z zastosowaniem pełnej funkcjonalności tabel przestawnych:

•    Wielowymiarowa analiza struktury i dynamiki produkcji.
•    Analiza ABC i XYZ na produkcji, w magazynie, zakupach i sprzedaży.
•    Analiza ABC z uwzględnieniem wielu cech.
•    Macierz decyzyjna ABC-XYZ
•    Dywersyfikacja danych ze zbiorczych raportów na raporty analityczne.

4.    Daschboardy jako narzędzie do kontroli KPI:

•    Daschboard menadżerski
•    Daschboard analityczny
•    Niestandardowe wykresy, formatowania warunkowe, fragmentatory jako narzędzie ułatwiające czytelną wizualizacje danych.

5.    Analiza warunkowa jako narzędzie wspomagające szybkie kalkulacje:

•    Analiza Szukaj wyniku
•    Analiza Tabela danych
•    Analiza Scenariusze

6.    Podstawy dla zaawansowanych

•    Niestandardowe formatowanie liczb i dat w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy oraz zwiększenia czytelności danych.
•    Efekty specjalne z zastosowaniem prostych funkcji i formatowania.
•    Nietypowe użycie typowych funkcji.
•    Narzędzie Przejdź do specjalnie…
•    Co jeszcze może polecenie Kopiuj?