Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak

Excel w Controllingu Personalnym

Controlling personalny z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Dla kogo:

Osoby raportujące  na temat obszaru zasobów ludzkich, zarządzające zasobami ludzkimi oraz planujące i kontrolujące procesy i koszty personalne

Korzyści:

Główną wartością dodaną z tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników. Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.
UWAGA: szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu szkolenia Excel w HR. Tempo szkolenia jest dość szybkie.

Program – 2 dni

        1. Kalkulacja kosztów i wskaźników z obszaru personalnego z zastosowaniem funkcji tekstowych, logicznych, czasy, wyszukiwania i statystycznych.

        2. Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

        3. Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.
        Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:

        4.  Koszty w obszarze personalnym

•    Koszty zatrudnienia pracownika    
•    Koszty rekrutacji    
•    Koszty selekcji    
•    Koszty wprowadzenia do pracy    
•    Koszty BHP    
•    Koszty szkoleń    
•    Koszty motywowania pozafinansowego    
•    Koszty ocen okresowych    
•    Koszty wynagrodzeń    
•    Koszty absencji    
•    Koszty fluktuacji    

        5.  Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich    

        6.  Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym    

•    Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)    
•    Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)    
•    Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)    
•    Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)    
•    Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)    
•    Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)    

        7.  Ogólne mierniki działu personalnego
    
•    Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem    
•    Współczynnik obciążenia działu HR    
•    Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich    
•    Wskaźnik specjalizacji    

        8.  Mierniki doboru pracowników    

•    Ogólny czas rekrutacji    
•    Ilość kandydatów    
•    Koszty rekrutacji i selekcji    
•    Czas pozostawania wybranego kandydata    

        9.  Mierniki zatrudnienia    

•    Czas trwania zatrudnienia formalnego    
•    Koszt zatrudnienia formalnego    
•    Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych    

        10.  Mierniki absencji    

•    Wskaźnik utraconego czasu pracy    
•    Wskaźnik wykorzystania czasu pracy    
•    Wskaźnik absencji    
•    Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy    
•    Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji    
•    Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika    
•    Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji    
•    Wskaźnik godzin nadliczbowych    

        11. Mierniki szkoleń    

•    Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem    
•    Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń    
•    Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń    
•    Wskaźnik inwestycji szkoleniowych    
•    Odsetek przeszkolonych pracowników    
•    Wskaźnik kosztowy szkoleń    
•    Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych    
•    Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a    
•    Mierniki terminowości szkoleń    

        12.  Mierniki fluktuacji i rotacji kadr    

•    Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)    
•    Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)    
•    Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)    
•    Wskaźnik ruchu kadry    
•    Wskaźnik przetrwania  (stabilizacji)    
•    Wskaźnik „Rookie”    
•    Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)    
•    Analiza kohortowa – krzywa dożycia    

        13.  Mierniki dotyczące motywowania pracowników    

        14.  Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac    

•    Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych    
•    Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych    
•    Mierniki kosztów płac

        15. Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich

•    Analizy statystyczne
•    Analiza dynamiki    
•    Analiza struktury
•    Analiza ABC
•    Analiza XYZ
•    Analiza ABC – XYZ