Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak

Excel w Logistyce

Dla kogo:

pracownicy magazynu, osoby zarządzające magazynami i logistyką

Korzyści:

•    szybkie i bezbłędne przygotowywania zarówno prostych jak i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy magazynu
•    bardzo szybka analiza dużych baz danych np. wielowymiarowa analiza zapasów, analiza rotacji, zalegania, wiekowanie zapasów itp.
•    przygotowanie raportów, analiz, kalkulacji i zestawień w jak najkrótszym czasie
•    wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą

Program – 2 dni

   1.    Kalkulacja mierników gospodarowania zapasami i procesów magazynowych przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty, statystyczne, wyszukiwania)
 
Mierniki gospodarowania zapasami:
•    Przeciętny stan zapasu
•    Poziom zapasu alarmowego
•    Poziom zapasu maksymalnego
•    Optymalna wielkość zamówienia
•    Wskaźnik rotacji w razach
•    Wskaźnik rotacji w dniach
•    Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania zapasem
•    Wskaźnik spełnienia prognozy popytu
•    Wskaźnik towarów nierotujących

Mierniki procesu magazynowania:
•    Koszt miejsca składowania
•    Koszt przejścia palety przez magazyn w skali roku
•    Wydajność pracy
•    Wydajność kompletacji
•    Poprawność kompletacji
•    Średnie dzienne przyjęcie i wydanie
•    Stopień wykorzystania magazynu
•    Wykorzystanie powierzchni użytkowej magazynu
•    Wykorzystanie kubatury użytkowej magazyn

   2.    Bardzo szybka analiza zapasów i procesów magazynowych przy użyciu tabeli przestawnej (zasady budowy i działania tabeli

przestawnej, formaty danych prezentowanych w tabeli przestawnej (np. sumy, procenty, liczniki, elementy i pola obliczeniowe, grupowanie danych, wykresy)
•    Analiza struktury zapasów
•    Analiza dynamiki zapasów
•    Analizy wskaźnikowe
•    Analizy ABC
•   Analiza XYZ
•   Analiza ABC - XYZ
•   Macierz decyzyjna

   3.    Raportowanie o stanie zapasów i procesach magazynowych z zastosowaniem formatowania warunkowego:

•    Raporty bieżące
•    Raporty skumulowane
•    Raporty o wyjątkach

   4.    Graficzna prezentacja danych i wyników analiz z zastosowaniem wykresów:

•    Wykresy standardowe
•    Prezentacja danych niestandardowych
•    Wykresy dwuosiowe
•    Wykresy wielotypowe
•    Zapisywanie szablonów wykresów